Nieprawidłowości w zakresie marnowania żywności: blisko połowa sklepów z Pomorza niezgodna z prawem

W trakcie przeprowadzonych w poprzednim roku kontroli, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na Pomorzu wykryli nieregularności w siedmiu placówkach. W tej liczbie zawierało się sześć sklepów o powierzchni przekraczającej 250 metrów kwadratowych i jedna organizacja pozarządowa. Nieprawidłowości dotyczyły głównie terminowości i prawidłowości sporządzania rocznych sprawozdań, co miało bezpośredni wpływ na wysokość opłaty, którą podmioty te musiały uiścić za marnowanie żywności.

Inspektorzy pomorskiego WIOŚ w ciągu minionego roku dokonali wizytacji 15 podmiotów prowadzących sprzedaż żywności oraz dwóch organizacji pozarządowych o charakterze publicznym. Celem kontroli było sprawdzenie, czy podmioty te respektują przepisy ustawy dotyczącej zapobiegania marnotrawstwu żywności.

Radosław Rzepecki, zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, udzielił wyjaśnień na temat wyników kontroli. Przyznał, że z 15 sprawdzonych podmiotów, aż w siedmiu wykryto nieregularności. Jedną z nich była organizacja pozarządowa, natomiast pozostałe sześć to sklepy o powierzchni przekraczającej 250 metrów kwadratowych. Nieprawidłowości dotyczyły głównie terminowości i prawidłowości sporządzania rocznych sprawozdań z marnowania żywności, co wpływało na wysokość opłaty nakładanej na te podmioty.