Nowatorska nawierzchnia betonowa na dwóch fragmentach trasy S6 w Pomorskiem

Województwo Pomorskie stanie się terenem innowacyjnego rozwiązania w zakresie budowy dróg. Dwie sekcje drogi ekspresowej S6 na terenie tej jednostki administracyjnej otrzymają betonową nawierzchnię. Wykonawcy projektu drogowego między Słupskiem a Bobrownikami, a także Bobrownikami a Skórowo, zdecydowali się na ten typ pokrycia.

Główny Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że taka inwestycja drogowa jest nowością w północnej części Polski, patrząc na ostatnie lata. Od 2019 roku to właśnie wykonawcy mają możliwość decydowania o technologii, w której będzie wykonana nawierzchnia drogi w ramach kontraktów zleconych przez GDDKiA. Do tej pory doświadczenie pokazuje, że bitumiczna nawierzchnia jest wybierana częściej. W przypadku dwóch odcinków S6 wykonawcy postanowili jednak wykorzystać cement betonowy do stworzenia nawierzchni.

Zastosowanie tej technologii planowane jest na ponad 16-kilometrowym fragmencie trasy od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik. Jak podkreślił zamawiający, będzie to największe użycie sztywnej nawierzchni w województwie pomorskim.

Grupa firm NDI, zrzeszona w konsorcjum, jest wykonawcą tego odcinka drogi. Umowa o wartości 548,7 mln zł została podpisana pod koniec grudnia 2021 r. Aktualnie na budowie trwają prace ziemne, obejmujące budowę nasypów i konstrukcji inżynierskich.