Plan PGE na budowę największego w Europie magazynu energii w Żarnowcu

Polska Grupa Energetyczna, popularnie zwana PGE, szykuje przetarg na konstrukcję imponującej wielkości magazynu energii. Lokalizacją wybranej na ten cel jest Żarnowiec. Proces przetargowy planowany jest na okres przełomu czerwca i lipca 2024 roku. Kluczowe zadania, które będzie musiał podjąć wybrany wykonawca, to zaprojektowanie oraz realizacja budowy magazynu energii o mocy aż do 263 megawatów i minimalnej pojemności 900 megawatogodzin.

Eksperci PGE wskazują, że planowany magazyn energii typu bateryjnego ma szansę objąć pozycję największej instalacji tego rodzaju na kontynencie europejskim. Niewykluczone benefity z jego funkcjonowania obejmują świadczenie usług systemowych dla Operatora Sieci Przesyłowej oraz możliwość bilansowania produkcji energetycznej lokalnych farm wiatrowych. Co więcej, magazyn może wspomóc działanie przyszłych projektów PGE skupionych na wykorzystaniu morskich farm wiatrowych zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim.

— Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii w strukturze krajowej produkcji energetycznej niosą ze sobą konieczność zwiększenia systemowej pojemności magazynowania energii. To motywuje nas do intensyfikacji działań inwestycyjnych w tym zakresie — wyjaśnił prezes PGE, Dariusz Marzec.