Pomorski Sejmik Województwa udziela wotum zaufania i absolutorium zarządowi

Podczas poniedziałkowego spotkania członków Sejmiku Województwa Pomorskiego, odbyło się głosowanie zakończone udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium. Na 32 zgromadzonych radnych, aż 21 poparło decyzję o absolutorium, podczas gdy 10 głosowało przeciwnie. Jedna osoba powstrzymała się od oddania głosu.

W ubiegłym roku budżet województwa pomorskiego generował dochody na poziomie przekraczającym 2 miliardy 242 miliony złotych. Wydatki jednak przekroczyły tę kwotę, osiągając wartość ponad 2 miliardów 306 milionów złotych. Taka sytuacja doprowadziła do wystąpienia deficytu budżetowego, którego wielkość wyniosła 64 miliony złotych.

Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, potwierdził zgodność realizacji budżetu za rok 2023 z wcześniej przyjętymi założeniami. Zaznaczył przy tym, że budżet na ten rok był większy o blisko miliard złotych w porównaniu z poprzednim rokiem. Struk twierdzi, że poprzedni rok był okresem intensywnego rozwoju dla województwa, które w porównaniu z innymi województwami, wykazywało się największą dynamiką przychodów i poziomem inwestycji.