Potężny gród Piastów z X wieku odkryty przez warszawskich archeologów

W małej wsi Ciepłe, leżącej w gminie Gniew w województwie pomorskim, naukowcy z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego dokonali znaczącego odkrycia. Na pierwszym etapie projektu pt. „Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Ciepłem. Piastowski klucz do Pomorza Wschodniego”, badacze natrafili na pozostałości jednego z najważniejszych punktów handlowych na dawnej trasie wiślanej. Ten zapomniany ośrodek pełnił swoją funkcję już w X wieku.

Stanowisko archeologiczne w Ciepłem to nic innego jak prawdziwa kapsuła czasu, przenosząca w przeszłość i ukazująca dawną potęgę osady Piastów. Zgromadzone artefakty skrywają w sobie nie tylko historię naszych przodków, ale także obrazują intensywne kontakty handlowe z wikingami. To dowodzi, że tereny te były znaczącym punktem na mapie ówczesnej Europy.

Choć badania jeszcze trwają, już teraz naukowcy zaczynają porównywać znalezisko do Gdańska, miasta o ogromnym znaczeniu handlowym dla regionu. Taka analogia pozwala zrozumieć skalę i potęgę odkrytej osady. Czy Ciepłe było drugim Gdańskiem? Przyszłe badania pomogą odpowiedzieć na to pytanie.