Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w gminie Drawsko Pomorskie do roku 2024

W 2024 roku, samorząd gminy Drawsko Pomorskie podjął się realizacji ambitnego projektu mającego na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach tego przedsięwzięcia objęte są instytucje takie jak pięć szkół podstawowych, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej oraz zakład usług komunalnych. Finansowanie projektu jest możliwe dzięki pozyskanym środkom, których suma przekracza 760 tysięcy złotych.

Projekt nosi nazwę „Cyberbezpieczny Samorząd” i skupia się na podniesieniu poziomu ochrony informacyjnej Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Głównymi założeniami projektu jest zwiększenie odporności systemów informacyjnych oraz rozwijanie umiejętności efektywnego przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom cyfrowym. Planowane działania obejmują także reagowanie na ewentualne incydenty związane z bezpieczeństwem cyfrowym.

Całość projektu w gminie Drawsko Pomorskie została zaplanowana w trzech modułach, które łącznie tworzą spójną i kompleksową strategię poprawy bezpieczeństwa. Każdy z modułów skupia się na innych aspektach cyberbezpieczeństwa, tworząc całościowy plan działania dla różnych instytucji gminy. Szczegółowy opis poszczególnych modułów przedstawiony zostanie w dalszej części.