Stare, polsko-niemieckie kamienie graniczne: dlaczego nie są chronione?

W rejonie Pomorza wciąż można znaleźć stare kamienie graniczne, które po I Wojnie Światowej wytyczały granicę między Polską a Niemcami. To element na tyle ciekawy, że niektórzy tworzyli podrabiane kamienie, by mogły stać się atrakcją turystyczną. Niestety, tego rodzaju pamiątki z przeszłości nie są objęte żadną formalną ochroną.

Wyjątkowe kamienie graniczne na Pomorzu

Charakterystyczne kamienie graniczne, ważące nawet do 900 kg, wykorzystywano, by wytyczyć granicę między Polską a Niemcami. W 1948 roku rozpoczęto usuwanie niepotrzebnych już oznaczeń. Kamienie były tak ciężkie, że w licznych przypadkach po prostu je wysadzano. Zdecydowana większość kamieni wzmocniła krawężniki i chodniki w miastach. Wciąż można jednak trafić na całe kamienie widoczne w pomorskich lasach. Do tej grupy zaliczają się także podrabiane kamienie graniczne (jak na przykład w Piasznie), które robią za turystyczną atrakcję. Niestety kamienie graniczne nie są oficjalnie zaliczane do zabytków. Nie są też w żaden sposób chronione, dlatego zachowało się ich tak niewiele. Ocalałe, pojedyncze egzemplarze chronią stowarzyszenia i niezależne organizacje. Taki chroniony kamień graniczny można znaleźć między innymi w gminie Lipnica.