Dziewięć gmin w walce o unijne dotacje

Z terenu powiatu człuchowskiego w skład współpracy wchodzą gminy takie jak Czarne, Koczała, Przechlewo oraz Rzeczenica. Natomiast z obszaru powiatu bytowskiego dołączyły Miastko, Kołczygłowy, Trzebielino i Tuchomie. Kluczową rolę pełnią Kępice z powiatu słupskiego, które działają jako lider tego partnerstwa. W sumie, dziewięć gmin łączy swoje siły w dążeniu do zdobycia dotacji od Unii Europejskiej.

Dokument znany pod nazwą Zintegrowane Porozumienie Terytorialne ma na celu ułatwić tym gminom proces ubiegania się o środki unijne w najbliższej perspektywie. Jest to dokument przygotowany przez samorządy działające w ramach Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Pomorze Środkowe.

Charakterystyka tych gmin jest bardzo zbliżona – zarówno pod względem struktury, jak i gospodarki czy problemów z komunikacją. Dlatego też ich partnerstwo, czyli wspólne dążenie do rozwiązania tych samych problemów, ma szansę zaowocować w przyszłości. Mamy nadzieję, że to partnerstwo będzie mogło liczyć na dofinansowania i środki unijne.