Prognoza demograficzna GUS: Spadek liczby obywateli w Polsce do roku 2060

Kwestia przyszłego kształtu demografii Polski jest tematem badania, które zostało niedawno opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zgodnie z danymi zawartymi w tej publikacji, do 2060 roku liczba mieszkańców kraju zmniejszy się o 7 milionów. Szczególnie interesujące jest to, że najmniejsze spadki liczby ludności przewiduje się na Pomorzu oraz na Mazowszu.

Zestawienie „Prognoza ludności na lata 2023-2060” zostało zaprezentowane publicznie pod koniec sierpnia. Wiele dni później dodano dodatkowy aneks, skupiający się na przewidywaniu zmian demograficznych na poziomie poszczególnych gmin w Polsce aż do roku 2060.

Warto zauważyć, że GUS prowadził podobne badania już dziewięć lat wcześniej. Wówczas stworzono prognozę obejmującą lata 2014-2050.

Kolejne badanie było nieodzowne, biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany społeczno-ekonomiczne, które miały miejsce w ciągu ostatniej dekady i które wywierają silny wpływ na procesy demograficzne. Podstawą dla najnowszych badań była liczba ludności odnotowana 31 grudnia 2022 roku.