Nielegalny demontaż aut na Pomorzu: kary w 2022 roku wyniosły w sumie 300 tys. zł!

Osoby zajmujące się nielegalnym demontażem samochodów w miejscach niedozwolonych, muszą liczyć się z karą pieniężną w wysokości od 15 tys. do 500 tys. zł. W roku 2022 na terenie Pomorza podjęto 14 interwencji w sprawie nielegalnej rozbiórki aut, z czego aż 13 zakończyło się karą grzywny. Łącznie przyznano 300 tys. zł kar.

Każdy przypadek rozbiórki rozpatrywany indywidualnie

Demontaż starych samochodów może odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. Nad prawidłowością procesu czuwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, posługujący się stosownymi przepisami. W roku 2022 doszło do 13 przypadków nielegalnej rozbiórki, za które łącznie przyznano mandaty w wysokości 300 tys. zł. Co ciekawe, każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie. Najniższa kara wynosi 15 tys. zł, a najwyższa 500 tys. zł. Wygląda na to, że ukarane osoby otrzymały średnio po 23 tys. zł kary. Wysokość kary jest uwzględniana na podstawie stopnia szkodliwości czynu, w tym ilości odpadów oraz stopnia zagrożenia dla środowiska.