Odwołany przetarg na prace przy linii kolejowej z powodu błędów w dokumentach

Postępowanie przetargowe dotyczące prac na dwóch trasach kolejowych nr 201 i 214, realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało anulowane. Powodem były nieprawidłowości w dokumentach przetargowych. Chociaż odwołano przetarg, przedstawiciele PKP PLK podkreślają, że nie wpłynie to na harmonogram prac przy całym projekcie. Senator Ryszard Świlski wyraził swoje rozczarowanie sytuacją, stwierdzając, że dawno temu przestała być ona śmieszna.

Obecnie PKP PLK prowadzi prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 201, która biegnie z Maksymilianowa przez Kościerzynę do Gdyni. Ta inwestycja ma na celu ulepszenie połączeń komunikacyjnych między Kaszubami a Trójmiastem oraz Bydgoszczą. Pierwszy z siedmiu ogłoszonych przetargów dotyczył prac na odcinkach Kościerzyna – Somonino oraz Somonino – Kartuzy (to linia nr 214). W dokumentach przetargowych wykryto jednak nieścisłości.

Przemysław Zieliński, przedstawiciel zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., informuje, że nieprawidłowości w dokumentach zostały zauważone podczas analizy ofert zgłoszonych w ramach przetargu. Zapewnia on jednak, że błędy te nie mogły zostać wykryte i naprawione na wcześniejszych etapach postępowania. Wszystkie dokumenty zostały przygotowane przez biuro projektowe na zlecenie PLK S.A., które zapewniało o ich poprawności w momencie przekazania. Obecnie sytuacja jest badana w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności oraz ustalenia dalszych kroków potrzebnych do naprawienia sytuacji. Dążą oni do jak najszybszego usunięcia wszelkich nieprawidłowości w dokumentacji, naprawienia ich i ponownego ogłoszenia przetargu.