Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy" przyciąga młodych miłośników żeglarstwa

Żeglarstwo, zaskakująco, zdobywa coraz większą popularność wśród dzieci i młodzieży. Ciekawym projektem, który przyciąga do siebie młode pokolenie, jest inicjatywa nazwana „Pomorskie Żagle Wiedzy – Wsparcie Regionalne”.

Zgromadzenie podsumowujące ten projekt miało miejsce w Pierwoszynie i Redzie. Rozpatrywane było dwuletnie zaangażowanie województwa pomorskiego, które wprowadziło ten program do aż 137 szkół podstawowych na swoim terenie. Efektem tego działania było zaangażowanie 21 gmin, które pełniły rolę liderów i koordynatorów współpracy z innymi gminami w ramach województwa.

W ramach konferencji, szczególne znaczenie miała prezentacja rejsu „Pomorskie Żagle Wiedzy” od strony jego uczestników. Maciej Barański, dorosły członek ekipy i dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie oraz dwójka licealistów – Maksymilian Pytio i Julia Potrykus – podzielili się swoimi doświadczeniami zebranymi podczas rejsu „Pogonią”. Ten rejs był dla nich formą nagrody, którą otrzymali za stworzenie filmu promującego żeglarskie i morskie atrakcje województwa pomorskiego.