Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 221 planowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Planuje się modernizację odcinka drogi wojewódzkiej nr 221, której zarządem zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. W trakcie renowacji, która obejmie ponad 12 kilometrów tej trasy, infrastruktura ma zostać dostosowana do nowoczesnych standardów.

Droga wojewódzka nr 221 to stosunkowo krótka trasa, mierząca około 45 kilometrów, która służy jako główny szlak komunikacyjny między Gdańskiem a Kościerzyną. Obecnie ZDW Gdańsk skupia swoje wysiłki na rozbudowie odcinka pomiędzy Przywidzem a Nową Karczmą.

Planowane prace mają zostać podzielone na dwa etapy: pierwszy obejmie odcinek od km 26+875 do km 33+130, a drugi – od km 33+130 do km 38+900. Rozbudowa drogi nr 221 przewiduje poszerzenie jej do parametrów, które są zgodne z klasą techniczną G. Dodatkowo, planowana jest rozbudowa około 300 metrów drogi nr 226. Zmienić ma się też układ skrzyżowań na trasie drogi nr 221 oraz krótkie fragmenty dróg dojazdowych do głównej trasy wojewódzkiej.

W ramach projektu przewidziano także modernizację chodników, wybudowanie ścieżek dla pieszych i rowerzystów, przebudowę obecnych zatok autobusowych oraz stworzenie nowych. Ponadto, planowane jest wprowadzenie elementów mających na celu uspokajanie ruchu drogowego.

Prace będą również obejmowały modernizację oświetlenia drogowego i instalację urządzeń ochrony środowiska. Na trasie pojawią się nowe nasadzenia roślin, a także zostanie wdrożone nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na trasie zamontowane zostaną również dwustronne tablice informacyjne.