Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczyna dochodzenie w sprawie zgonu niemowlęcia w kościerskim szpitalu

W kontekście śmierci noworodka, do której doszło w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, Rzecznik Praw Pacjenta podjął decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Dochodzenie dotyczy potencjalnego naruszenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych. To jest drugie postępowanie w tej sprawie, gdyż prokuratura już wcześniej zainicjowała śledztwo.

Katarzyna Wolska, przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Pacjenta, poinformowała w swoim komunikacie: „Postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego naruszenia prawa pacjenta do korzystania z usług medycznych zostało zapoczątkowane przez Rzecznika Praw Pacjenta na podstawie informacji prasowych.”

Dodatkowo, rzecznik zwrócił się do zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., Marzeny Mrozek – Prezes Zarządu oraz Mariusza Hulińskiego – Wiceprezesa Zarządu z prośbą o odpowiedź na zgłoszone obawy oraz dostarczenie dokumentacji medycznej pacjentki i jej dziecka. Termin odpowiedzi został wyznaczony na 3 dni od momentu otrzymania oficjalnego zapytania.

Poza tym, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zwróciło się do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku z prośbą o przekazanie informacji dotyczących prowadzonego już postępowania przygotowawczego.