Trzecia nieudana próba sprzedaży trzech zespołów trakcyjnych serii SA136 przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kolejowa oferta sprzedaży sformułowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego nie przyciągnęła potencjalnych nabywców po raz trzeci. Chodziło o trzy zespoły trakcyjne spalinowe marki SA136, które nie znalazły kupca mimo kolejnej próby.

Tomasz Maciejewski, przedstawiciel biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego, przekazał informację za pośrednictwem Kolejowego Portalu. Potwierdził on fakt, że w kontekście postępowania przetargowego dotyczącego pojazdów SA136-007, SA136-008 oraz SA136-009, żadne oferty nie wpłynęły.

Warto przypomnieć, że oczekiwania finansowe samorządu wobec tych trzech pojazdów wynosiły łącznie 26,7 mln zł netto. Zakładano, że za każdy zespół trakcyjny uda się uzyskać 8,9 mln zł. W dwóch poprzednich próbach sprzedaży cena była wyższa i oscylowała wokół kwoty 33 mln zł netto.

Urzędnicy z Urzędu Marszałkowskiego postanowili sprzedać te pojazdy ze względu na rosnącą flotę, spowodowaną zakupem 12 pojazdów dwunapędowych typu EN63H w latach 2020-22. W wyniku tych zakupów, liczba pojazdów przystosowanych do obsługi linii niezelektryfikowanych wzrosła do 27 sztuk. Obecnie składają się na nią dwanaście pojazdów EN63H, dwanaście pojazdów SA136 i trzy pojazdy SA103.

Ciekawostką jest fakt, że SA136-007, SA136-008 i SA136-009 zostały wyprodukowane w 2010 roku przez Pesę z Bydgoszczy.