Zamki Pomorza – które warto zwiedzić?

Teren naszego kraju obfituje w ogromną wręcz ilość zabytkowych i monumentalnych zamków oraz warowni – jedne są mniej urodziwe, inne zachwycają, a po innych pozostały już jedynie ruiny i historyczne zapiski o dawnej świetności. Są rozsiane po niemal całym kraju – nie inaczej jest również w przypadku województwa pomorskiego. Również i tutaj odnajdziemy piękne zamki, które z całą pewnością są warte zwiedzenia.

Zamek w Bytowie.

Podobnie jak większość zamków na terenie województwa pomorskiego – także i ten jest dziełem Krzyżaków. Zamek w Bytowie powstał na początku XV wieku, choć pierwotnie znajdował się on w rękach państwa zakonu krzyżackiego, w późniejszych czasach stanowił siedzibę książąt pomorskich. Zamek został niemal doszczętnie zniszczony na przełomie XVII i XVIII wieku. Obecnie mieści się tam Muzeum Zachodniokaszubskie.

Zamek Człuchowski.

Rozpoczęcie budowy zamku w Człuchowie miało miejsce w 1325 roku. Prace zostały zakończone w roku 1365 – od tego czasu aż do Wojny trzynastoletniej znajdował się on w rękach Krzyżaków. Podczas tejże wojny został on jednak zajęty przez wojska Królestwa Polskiego – pozostawał on we władaniu korony aż do czasów pierwszych rozbiorów. Nie został on również zniszczony w trakcie działań wojennych – zarówno I, jak i II wojny Światowej. Obecnie w zamku znajduje się Muzeum Regionalne. Ciekawostką jest to, że na zamku przez pewien czas rezydował sam Ulrich von Jungingen – wielki mistrz zakonu Krzyżackiego, ten sam, który poległ w bitwie pod Grunwaldem podczas starcia wojsk zakonnych a sprzymierzonych sił litewskich i polskich.