Sejmik województwa oddał hołd wybitnym działaczom i wybrał nową wiceprzewodniczącą

Na spotkaniu sejmiku województwa, które miało miejsce w środę, 7 lutego, uczczono pamięć dwóch wybitnych postaci ruchu chłopskiego – Wincentego Witosa oraz Piotra Bartoszcze. Witos był jednym z kluczowych twórców odrodzonej Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Z kolei Bartoszcze to lider rolniczej „Solidarności”, który został brutalnie zamordowany w 1984 roku.

Podczas tego samego posiedzenia, radna Katarzyna Lubańska została wybrana na nową wiceprzewodniczącą sejmiku. Jej nominacja jest konsekwencją zakończenia kadencji poprzedniego wiceprzewodniczącego, Łukasza Krupy, który teraz pełni funkcję wiceprezydenta Bydgoszczy.

Jednym z punktów poruszanych podczas sesji było przyjęcie apelu skierowanego do dyrektora regionalnego Lasów Państwowych w Toruniu. Apel ten dotyczył konieczności podjęcia natychmiastowych działań związanych z kontynuacją budowy drogi ekspresowej S10.

Jest to reakcja sejmiku na decyzję toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych o wstrzymaniu prac przygotowawczych do budowy omawianej drogi ekspresowej, na odcinku Emilianowo – Solec Kujawski. Ten fragment trasy jest niezwykle niebezpieczny i często nazywany jest „drogą śmierci”. W dokumencie sejmiku podkreślono, że każde opóźnienie w realizacji tej inwestycji może prowadzić do kolejnych tragedii.